Kultúrne festivaly a podujatia sú podporené z finančných zdrojov: