PRÍSTUP K UMENIU A KÚLTÚRE ZNEVÝHODNENÝCH A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH SKUPÍN

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít KCMaP od samého začiatku založenia je zabezpečenie prístupu ku kultúre pre znevýhodnené skupiny ľudí. Samotné budovy a priestory v užívateľskej pôsobnosti KCMaP – Regionálne múzeum Jozefa Mailátha a Regionálna knižnica sú bezbariérové a sprístupnené aj zdravotne postihnutým osobám.

KCMAP - Regionálna múzealná expozícia Jozefa Majlátha Kráľovský Chlmec

KCMAP - Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec