IX. SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL

Husacie hody & jarmok domácich produktov 2019

prev next

Kráľovská Bakchiáda 2019 - Királyi Bakchiádé 2019

prev next

MULATOS ROMALE 2019 krajský festival rómskej kultúry - MULATOS ROMALE 2019  megyei roma kulturális fesztivál

prev next

Tokajský festival "Rákóczi v Európe" 2019 - Tokaji fesztivál "Rákóczi Európája" 2019 

prev next

Borsa Brown - Prezentácia knihy 2018 - Borsa Brown - Könyvbemutató 2018

prev next

Ukážky zo života Regionálnej knižnice 2018 - A Regionális könyvtár élete képekben 2018
prev next

Noc múzeí a galérií 2018 - Múzeumok éjszakája 2018

prev next

III. Mulatos Romale 2018
prev next

XVI. Tokajský festival - Rákóczi v Európe - XVI. Tokaji fesztivál - Rákóczi Európában 2018

prev next

Cesta za pravekom 2018 - Az őskor nyomában 2018


prev next

Spoznajme naše historické a kultúrne dedičstvo, výstava napodobnenín Ing. Pavla Takáča
Ismerjük meg történelmi és kulturális örökségünket, Ing. Takáč Pál alkotásainak kiállítása

prev next

FOTOART 2018

prev next

Kráľovská Bakchiáda 2018 - Királyi Bakchiádé 2018

prev next

VIII. Svätomartinský festival 2018 - VIII. Márton napi LibaGaliba 2018
prev next

Vianočné sny 2018 - Karácsonyi álmok 2018
prev next