Regionálna muzeálna expozícia
Jozefa Mailátha 

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha je založená od roku 2006 ako múzeálná časť Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci. Budovu, ktorá bola uvedená ako historická pamiatka, postavil gróf Jozef Mailáth V. v roku 1894 a slúžila ako sídlo združenia pre reguláciu Tisy. Poslaním muzealnej expozície je zhromažďovať a prezentovať hodnoty Medzibodrožia a Použia ako neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva.

Muzeálna expozícia naďalej rozvíja stálu výstavu Kráľovskej vinárskej zbierky a ponúka tak bohatý zážitok každému milovníkovi vína.

V roku 2015 bola muzeálna expozícia kompletne zrekonštruovaná, vybavená moderným technickým vybavením vďaka spolupráci s mestom Cigánd v úspešnom projekte "Dialóg múzeí".