Regionálna knižnica

 •  je verejnou inštitúciou pre región Medzibodrožia a Použia.

Knižnica zabezpečuje v oblasti informačno-knižničnej činnosti budovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu, realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
 
  Fond knižnice tvorí :
 •   odborná,
 •   náučná a krásna literatúra pre dospelých aj deti,
 •   literatúra z odborov hudby a umenia,
 •   iné špeciálne nosiče informácií.
 
Knižné jednotky sú v jazyku slovenskom, maďarskom, českom, anglickom.
   
Knižničné služby:
 • informačné a výpožičné služby verejnosti,
 • verejné čítania pre žiakov ZŠ a handicapované deti,
 • hodiny etickej a estetickej výchovy,
 • besedy so spisovateľmi a ilustrátormi,
 • prednášky s odbornými lektormi,
 • výstavy,
 • internetové služby.